Poveznica kopirana u međuspremnik
Image Sonja Leboš (HR) | Opera commerciale 2 | Festival Perforacije 2023. | Domino
Other

Sonja Leboš (HR) | Opera commerciale 2 | Festival Perforacije 2023. | Domino

Organizira

od 5 EUR

( 37,67 HRK )
Zagreb Fair
Avenija Dubrovnik 15, Zagreb, Zagreb, Croatia
Kupi ulaznice
Opis

Festival Perforacije 2023.

2.7.2023. / 22:00 - 23:30

Zagrebački Velesajam - Kineski paviljon

Ulaznica omogućuje ulaz na prvi i drugi čin Opere commerciale 2 u Kineskom paviljonu, dok je treći čin - koncert Žive vode ispred paviljona besplatan.


Opera Commerciale Sonje Leboš dugoročni je projekt izvedbenog čitanja povijesti, sadašnjosti i budućnosti Zagrebačkog velesajma i s njim povezanih fenomena suvremene povijesti. Istovremeno, izvedbeni format ocrtava urbani ideogram mogućnosti korištenja tog izvanrednog arhitektonskog i urbanističkog kompleksa.

Drugo izvedbeno čitanje Opere Commerciale odvija se u tri čina: prvi čin je performativno predavanje Sonje Leboš pod nazivom „Zagrebački velesajam kao geopolitički laboratorij Nesvrstanih“; drugi čin je participativna izvedba izložbe beogradskog kolektiva Jednostavno rečeno pod nazivom “Tamo gde se ne čujemo, sigurno je kraj sveta”, posvećeno rekonstrukciji globalne dimenzije Radio „Jugoslavije“; treći čin je hommage ansambla Živa voda Louisu Armstrongu koji je na Zagrebačkom velesajmu 1959. godine održao dva koncerta.

Prva dva čina odvijaju se u Kineskom paviljonu a treći čin na otvorenoj pozornici u okviru Ljeta na Velesajmu.


Idejni koncept i mediaturgija Opere Commerciale: Sonja Leboš, Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja (UIII) | Savjetnica za dramaturgiju: Lucija Barišić | Autori i izvođači: Lucija Barišić, Sonja Leboš, kolektiv Jednostavno rečeno (Ivana Bogićević Leko, Mia Ćuk, Luka Knežević-Strika, Nenad Pinter), ansambl Živa voda (Nika Bauman, Nenad Kovačić, Mak Murtić, Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz, Maja Rivić, Vedran Peternel) | Suradnici-izvođači: polaznici radioničkih formata u okviru programa “Prostori Novog Zagreba I: Zagrebački velesajam” | Produkcija: Domino, UIII


Program “Prostori Novog Zagreba I: Zagrebački velesajam” Udruge za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja provodi se u suradnji s Centrom za kulturu Novi Zagreb.

Podrška: Grad Zagreb – ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Ministarstvo kulture i medija RH

UIII institucionalno podržava Zaklada Kultura nova.

 

Sonja Leboš je etnologinja i kulturna antropologinja i hispanistica, stručnjakinja za kulturni turizam i likovna pedagoginja, rođena je u Zagrebu 1967. godine. Djeluje u području kulturalnih i urbanih studija, obrazovanja u kulturi i umjetnosti, vizualne i urbane antropologije te analize diskursa, kao i u području javnog kulturnog rada na međama narativnog urbanizma, dizajna, umjetnosti i urbanizma, studija performativnosti svakidašnjice, filma i novih medija. Osnivačica je Udruge za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja (UIII) koja djeluje u području intermedijacije, povezujući kulturne teorije i prakse.ENG.

Opera Commerciale is a long-term project consisting of performative history reading of the present and future of Zagreb Fairgrounds, and the phenomena of contemporary history. At the same time, the performance format outlines the urban ideogram of the possibilities of using this extraordinary architectural and urban complex.

The second performance reading of Opera Commerciale takes place in three acts: the first act is a performative lecture by Sonja Leboš entitled “Zagreb Fairgrounds as a geopolitical laboratory of the Unaligned”; the second act is a participatory performance of the exhibition of the Belgrade collective Jednostavno rečeno, entitled “Where we don’t hear, it must be the end of the world”, dedicated to the reconstruction of the global dimension of Radio “Yugoslavia”; the third act is a tribute by Živa voda ensemble to Louis Armstrong, who held two concerts at the Zagreb Fair in 1959.

The first two acts take place in the Chinese Pavilion and the third act on the open stage as part of Summer at the Fraigrounds.


Concept & mediaturgy of the Opera Commerciale: Sonja Leboš, (UIII) | Dramatorgy associate: Lucija Barišić | Authors and performers: Lucija Barišić, Sonja Leboš, kolektiv Jednostavno rečeno (Ivana Bogićević Leko, Mia Ćuk, Luka Knežević-Strika, Nenad Pinter), ensemble Živa voda (Nika Bauman, Nenad Kovačić, Mak Murtić, Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz, Maja Rivić, Vedran Peternel) | Associates-performers: workshop atendees from projects “Prostori Novog Zagreba I: Zagrebački velesajam” | Production: Domino, UIII


Programme “Prostori Novog Zagreba I: Zagrebački velesajam” is implemented in cooperation with CZK Novi Zagreb.

Support: City of Zagreb, Ministry of Culture 

UIII is institutionally supported by Zaklada Kultura nova.


Sonja Leboš is an ethnologist, cultural anthropologist and hispanist, an expert in cultural tourism and an art pedagogue. She was born in Zagreb in 1967. She works in the field of cultural and urban studies, education in culture and art, visual and urban anthropology and discourse analysis, as well as in the field of public cultural work on the borders of narrative urbanism, design, art and urbanism, studies of everyday performativity, film and new media. She is the founder of the Association for Interdisciplinary and Intercultural Research (UIII), which operates in the field of intermediation, connecting cultural theories and practices.

Lokacija
Thank you for contacting us. You will receive a reply in a timely matter.