Poveznica kopirana u međuspremnik
Image Goran Sergej i Nikolina Pristaš: Neodredivo pitanje | 30.8. u 17:00
Other

Goran Sergej i Nikolina Pristaš: Neodredivo pitanje | 30.8. u 17:00

Organizira

od 6 EUR

( 45,21 HRK )
Muzej suvremene umjetnosti
Avenija Dubrovnik 17, Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Kupi ulaznice
Opis

30.08.2023. (srijeda) u 17:00


Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, Zagreb

DVORANA GORGONA


broj gledatelja po izvedbi: 7

„Davno, dok su stvari još imale predvidljivi rast, prijatelji iz Ljubljane pozvali su nas da zamislimo budućnost, da predložimo projekt za 2023. Odlučili smo napraviti okret: umjesto predviđanja budućnosti, pokušali smo se vratiti u povijesne trenutke izražavanja kolektivne volje… do mitskih trenutaka neizvjesnosti… do žamora neodređenih prošlosti. Ono što nismo predvidjeli jest da ćemo od tada pa nadalje pokušavati prakticirati nemoguće. Dogodile su se neke stvari za koje smo mislili da su nemoguće. Neke nemoguće stvari se još uvijek mogu dogoditi. Sapeti u trajnoj sadašnjosti poezije, još uvijek tražimo glasove iz budućnosti koji najavljuju odgovore na zasad neododrediva pitanja!”

CO2… par umjetnika nova je umjetnička formacija koja upliće Nikolinu Pristaš i Gorana Sergeja Pristaša u niz susreta i stjecaja s umjetnicima, stručnjacima i studentima koji se mogu i ne moraju dogoditi, čija skretanja mogu, ali i ne moraju generirati niz novih susreta i odnosa između umjetnosti, tijela i klime.

CO2… par umjetnika: Nikolina Pristaš i Goran Sergej Pristaš | Video: Hrvoslava Brkušić | Animacija: Marko Tadić | Zvuk: Hrvoje Nikšić | Kostim: Silvio Vujičić | Ekran: Alan Vukelić | Dječji glas: Priska Pia Pristaš | Tehnička podrška: Branimir Štivić | Koprodukcija: Udruga Domino (Zagreb), Nova pošta (Slovensko mladinsko gledališče i Maska Ljubljana) i Muzej suvremene umjetnosti (Zagreb).

Ovaj projekt financira Europska unija.

Sufinancirano sredstvima programa Kreativna Europa Europske unije u okviru projekta ACT: Art, Climate, Transition.

Korišteni materijal: zvučni zapisi dokumentarnog filma Oslobođenje Zagreba (1945.), zapisi razgovora iz projekta Institucije treba graditi BADco. (2016.), dječji žamor (Franka Ramuščak, Timon Pristaš, Priska Pia Pristaš) i ulomci pjesme Det Inger Christensen. Tekstura izvedbe inspirirana je pjesmom I Dwell in Possibility Emily Dickinson, crtežima Gordona Matta-Clarka i Williama Blakea.

Hvala: Miranda Herceg, Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, Branka Benčić, Tina Dobnik, Alja Lobnik, Tibor Mihelič Syed, Goran Injac, Zvonimir Dobrović, Ivan Marušić Klif, Jasmin Dasović, Damir Bartol Indoš, Mile Blažević.4


ENG.

Goran Sergej and Nikolina Pristaš: Undecidable question

30.08.2023 (Wednesday) at 5 PM


Museum of Contemporary Art, Avenija Dubrovnik 17, Zagreb

GORGONA HALL


number of audience per performance: 7

“Way back when things had a predictable growth, friends from Ljubljana invited us to prefigure the future, to propose a project for 2023. We decided to perform a turn: instead of predicting future, we tried to return to historical moments of expression of collective will… to mythical moments of uncertainty… to the murmur of undecided pasts. What we didn’t forsee was that from then on we would try to practice the impossible. Some things happened we thought were impossible. Some impossible things still could happen. Nailed in the permanent present of poetry, we are still looking for voices from the future that announce answers to so far undecidable questions!”

CO2… a couple of artists is a new artistic formation entangling Nikolina Pristaš and Goran Sergej Pristaš in a series of encounters with artists, experts and students which may or may not happen, whose swerves may or may not generate series of new encounters and relations between art, bodies and climate.

CO2…a couple of artists: Nikolina Pristaš and Goran Sergej Pristaš | Video: Hrvoslava Brkušić | Animation: Marko Tadić | Sound: Hrvoje Nikšić | Costume: Silvio Vujičić | Screens: Alan Vukelić | Child’s voice: Priska Pia Pristaš | Technical Support: Branimir Štivić

Co-production: Domino (Zagreb), The New Post Office (Slovenian Youth Theatre and Maska Ljubljana) and Museum of Contemporary Art (Zagreb)

This project is funded by the European Union.

Co-funded by the Creative Europe programme of the European Union within the project ACT: Art, Climate, Transition.

Used material: sound recordings of the documentary film Liberation of Zagreb (1945), recordings of conversations from the project Institutions Need To Be Constructed by BADco. (2016), children’s murmur (Franka Ramuščak, Timon Pristaš, Priska Pia Pristaš) and fragments of the Inger Christensen’s poem Det. Performance texture was inspired by the poem I Dwell in Possibility by Emily Dickinson, drawings by Gordon Matta-Clark and William Blake.

Thanks to: Miranda Herceg, Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka, Branka Benčić, Tina Dobnik, Alja Lobnik, Tibor Mihelič Syed, Goran Injac, Zvonimir Dobrović, Ivan Marušić Klif, Jasmin Dasović, Damir Bartol Indoš, Mile Blažević.

Lokacija
Thank you for contacting us. You will receive a reply in a timely matter.